Presentació

 

L’Agència de Residus de Catalunya, a través de l' Àrea de Prevenció i Foment del Reciclatge, treballa des de l’any 1999 en la promoció del mercat del reciclatge.

 

Un dels objectius del Centre és el tancament del cicle dels materials, i en aquest sentit una de les línies de treball prioritàries és el foment de la compra de productes reciclats, reciclables i/o biodegradables.

 

Des de finals de l’any 2006, des de l’Agència de Residus de Catalunya, i en col.laboració amb les entitats municipalistes (Associació Catalana de Municipis i Comarques, Federació de Municipis de Catalunya, Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i Tractament de Residus) i el sector empresarial (Foment del Treball, Pimec i Consell General de Cambres de Catalunya) es crea la Xarxa Compra Reciclat (XCR) mitjançant un conveni de col.laboració.

 

La Xarxa Compra Reciclat és un espai de trobada virtual entre oferents i demandants de productes reciclats, reciclables i/o biodegradables, amb el propòsit de crear un nucli de connexió entre agents i dinamitzar el mercat d’aquets productes.

 

Per tal de formar part de la Xarxa, bé sigui com a oferent o demandant, i gaudir del conjunt de serveis que s’ofereixen, cal formalitzar-ne l’adhesió. La XCR disposa de serveis exclusius per als membres adherits.