Instruments que poden ser d'ajuda per a la oferta i la demanda a l'hora de desenvolupar un procés de compra de productes reciclats, reciclables i/o biodegradables

 

 

Normativa

Troba un recull de documents de referència bàsica en termes de normativa de compra ambientalment correcta a nivell europeu, estatal i autonòmic

Plecs de prescripcions

Consulta aquí exemples de criteris ambientals per incloure en els plecs de prescripcions. Cerca els concursos públics de les diferents administracions que inclouen criteris ambientals. Envia?ns els teus concursos per a publicar

Bibliografia

Consulta la llista de documents (articles, publicacions, etc.) en matèria de compra ambientalment correcta.

Enllaços d'interès

Consulta informació sobre compra ambientalment correcta i especialment compra reciclada en altres espais.