Indicadors

 

La Xarxa Compra Reciclat disposa d’un seguit d’indicadors propis, per tal de mostrar tant l’evolució de la Xarxa com del mercat del reciclatge.