Preguntes més freqüents

 

Què són els productes reciclats, reciclables?

Productes reciclats: es caracteritzen per estar fabricats a partir de materials reciclats o bé part dels seus components provenen del reaprofitament d’altres productes fora d’ús.

 

Productes reciclables: es caracteritzen per estar fabricats de forma que al finalitzar la seva vida útil puguin ser incorporats en nous cicles productius ja sigui en forma de subproductes o bé com a matèries primeres de nous productes mitjançant el reciclatge.

 

Què vol dir comprar reciclat?

La compra de productes reciclats/ reciclables i/o biodegradables s’emmarca dins de l’estratègia de compra ambientalment correcta, o també coneguda com a compra verda; la qual incorpora l’adquisició de productes i serveis respectuosos amb el medi ambient.

 

Què costa adherir-se a la XCR?

La XCR és un projecte de l’Agència de Residus de Catalunya del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya totalment gratuït.

 

M’he oblidat el password, com puc recuperar-lo?

En primer lloc has de situar-te a la pàgina principal a:  Ha oblidat la seva contrasenya?

Un cop dins i per poder recuperar  la vostra contrasenya, haureu d’escriure primer la vostra adreça de correu electrònic i els caràcters de la imatge que apareix a continuació.

 

Intento donar d’alta un producte i no puc:

En primer lloc has de registrar-te amb el teu usuari i la teva contrasenya, un cop registrat has de situar-te a la pestanya de productes i clicar a: Afegir producte

 

He creat un nou producte i no es veu al catàleg:

Quan crees un producte posteriorment aquest no és visible fins que no es valida com a producte apte per formar part de la XCR. Aquesta tasca es realitza setmanalment per part dels tècnics de la XCR.

 
Com puc duplicar una pàgina per donar d’alta un nou producte similar?

En primer lloc has de registrar-te amb el teu usuari i la teva contrasenya, un cop registrat has de situar-te a la pestanya de productes i clicar l’icono de duplicar producte

 

Vull modificar les meves dades en una entitat o en un producte i no puc.

En primer lloc has de registrar-te amb el teu usuari i la teva contrasenya, un cop registrat has de situar-te a la pestanya de dades bàsiques i podràs modificar les dades de la teva entitat o bé situar-te a la pestanya de producte i clicar a l’icono de modificar.

 

Una entitat OFERENT de productes reciclats, reciclables i/o biodegradables al Catàleg de la Xarxa Compra Reciclat pot esdevenir un comprador i alhora ser un membre DEMANDANT de la XCR?

Sí, les entitats OFERENTS també poden ser entitats DEMANDANTS. S’han de donar l’alta com a oferents i com a demandants.

 

Una entitat demandant fora de l’àmbit de Catalunya pot ser membre de la Xarxa Compra Reciclat (XCR)?

Tota entitat pública o provada pot formar part de la XCR seguint el mateix procediment que es recull a l’apartat d’Adhesió a la Xarxa Compra Reciclat. L’Àrea de Prevenció i Foment del Reciclatge estudiarà cas per cas totes les adhesions.

 

Què implica adherir-se a la XCR? Quins són els compromisos?

 

Per a una entitat demandant, adherir-se a la XCR implica els següents compromisos:

 

 -incloure la compra de productes reciclats/reciclables en la seva política ambiental o de compres,
 -augmentar progressivament l’adquisició de productes reciclats/reciclables,

 -

participar en les activitats que organitzi l’Àrea de Prevenció i Foment del Reciclatge en el marc de la XCR,

 -

lliurar anualment1 la "Fitxa de seguiment anual de la Xarxa Compra Reciclat" de seguiment i valoració de les activitats realitzades dins del marc de la XCR.

 

Per a una entitat oferent, adherir-se a la XCR implica els següents compromisos:

 

 -oferir productes reciclats/reciclables al catàleg de la Xarxa CR,
 -facilitar informació veraç i actualitzada sobre els productes reciclats/reciclables,
 -portar a terme una correcta gestió ambiental de les instal·lacions d’acord a la normativa vigent d’aplicació,
-donar un bon servei als membres de la Xarxa CR i lliurar les comandes en el temps acordat,
-realitzar descomptes o promocions per als membres de la Xarxa CR com a mínim una vegada a l’any,
-participar en les activitats que organitzi el l’Àrea de Prevenció i Foment del Reciclatge en el marc de la Xarxa CR,
-lliurar anualment2 la "Fitxa de seguiment anual de la Xarxa Compra Reciclat" de seguiment i valoració de les activitats realitzades dins del marc de la XCR.

 

 

[1] A comptar un any des de la data d’adhesió a la Xarxa Compri Reciclat.

[2] A comptar un any des de la data d’adhesió a la Xarxa Compri Reciclat.